Om gården

Ommang Søndre ligger i Løten på Hedemarken i et åpent og let kupert landskap. Gården har eng, kornproduksjon, grønnsaker og potet. Husdyrholdet er kuer og geiter, noen ender og høner.

https://www.kampmann.no