Ommang Søndre

Ommang Søndre er en økologisk/biologisk-dynamisk drevet gård som ligger i Løten på Hedemarken i et åpent og lett kupert landskap. Gården har eng og komproduksjon, grønnsaker og potet, kuer og geiter. Dyra beiter fem måneder på eng, i hamning og på setervoller 700 m.o.h. i Løiten Almenning. Gårdsarealet er i alt 410 da. 

Kuene på setra: Bjørkvolla
Geitene på setra: Størigarden
Kuer i fjøset på Bjørkvolla

Det ystes kvit, halvfast ost av kumelk og av geitmelk. Noe blanding ku og geitmelk med krydder. Melken pasteuriseres ikke. Mysen kokes med vedfyring til fløtemysost (ku), brunost (ku og geit), geitost og surost (syrnet kumyse).

Grønnsaker, potet og egg.

Endene i tunet
Dammen i tunet

I perioder av året kjøtt av kalv, geit, kje og gris. 

Geiter og kuer i hamning: Moa
Geit og kje

Hele vareutvalget vil variere gjennom året. 

Du kan handle de varene du vil ha når du besøker gården.

Vi står på Bondens Marked i Hamar og Oslo. Du kan bestille varer ved Rekoringen i Elverum og i Hamar. Datoer for marknader og Rekoring sendes ut etterhvert.

Gården har et andelslandbruk CSA (community supported agriculture) Landbruket kan støttes av et fellesskap rundt gården.
Du kan kjøpe en andel av: grønnsaker og potet: kr 1500
En liten andel av ulike varer: kr 2500
En stor andel: kr 4000

Velkommen

Bente Pünther og Gertjan Snaijer 
Ommang Søndre, Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk 
tif: 90180447
kontonr: 12540700174
E-post: ommang.sondre@online.no

Veibeskrivelse
Når du kommer sydfra på RV3 kjører du inn på den gamle RV3 – skiltet Løten.Etter ca. 1km. skiltet Hedemarken Friskole til høyre.
Etter 700 m ligger gårdstunet (andre gård) på høyre hånd med en eldre hovedbygning (fra 1770), en lang låve (fra 1900) og et bryggerhus med gårdsbutikk/ysteri.

Velkommen!