Om gården

Ommang Søndre ligger i Løten på Hedemarken i et åpent og lett kupert landskap. Gården har eng, kornproduksjon, grønnsaker og potet. Husdyrholdet er kuer og geiter, noen ender og høner.

https://www.kampmann.no

Ommang Søndre skaber ramme for fællesskab imellem mennesker, dyr og natur.

Her bor og arbeider folk i kortere eller lengre tid. Noen vender tilbake av flere ganger, andre har fx landbrukspraktikk her i 4-12 måneder.

Bente Pünther og Gertjan de Snaijer driver gården og har gjort det i mere enn 20 år.