Kjøp af matvarer

Du kan kjøpe fra oss på forskjellige måter – direkte fra gården, fra Rekoringen, i utvalgte butikker, på Bondens Marked eller som andelshaver.
Utvalget av varer er sesongbetont.

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Som andelshaver kjøper du en andel av det vi dyrker og foredler på Ommang. Du velger selv de varene du vil ha. Her er eksempler på hva andelene kan inneholde:

1. En liten andel, kr 2500
4 kg honning
4 kg ost
3 kg kjøtt
10 kg mel, korn
egg

2. En stor andel, kr 4000
5 kg honning
7 kg ost
8 kg kjøtt
15 kg mel, korn
egg

3. Grønnsaker og potet, kr 1500
Potet og sesongens grønnsaker

Varehenting
I Oslo kan du hente varene dine når vi står på Bondens Marked. Vi sender en kalender om dette. Hvis du henter varene på Ommang, kan du ringe på forhånd.

På Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra bonden. 
Bondens marked er i dag på om lag 20 ulike steder i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.  Vi er representert på markeder i Budor, Hamar og Oslo. Se datoer under Nyheter. Læs mere om Bondens Marked her:
https://bondensmarked.no/om-oss/om-bondens-marked

Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd. Den siste tida har det blitt lansert en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt, direkte til kunden. 

Hver anden torsdag aften kan du afhente de varer du bestiller fra os i Hamar eller Stange. Læs mere om Reko ringer her:
http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/matnyttig/lokalmatringer/

På Ommang Søndre har vi gårdsbutikk. Kom og hils på os og dyrene…
Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk

Oslo
Mølleren Sylvia. https://ektevaredagligvare.no/
Landhandleriet. https://www.facebook.com/landhandleriet/
Ekte Vare. https://ektevaredagligvare.no

Brumunddal
Matfatet. https://matfatetringsaker.no/

Løten
Løten Nærstasjon.
Budor Gjestegaard. https://budor.no/gjestegarden/

Flisa
Gårdsmatutsalg. http://gardsmatutsalg.no/